Det Ska Bli Intressant Att Du

Hjärnförändringar kan vara knutna till Parkinsons demens

Vi respekterar din integritet.

Måndagen den 12 december (HealthDay News) - Forskare säger att de har upptäckt hjärnans avvikelser som kan vara kopplade till demens hos personer med Parkinsons sjukdom.

Många Parkinsons patienter utvecklar demens och många av dem som inte diagnostiseras med demens har mild kognitiv försämring (ett tillstånd som kan föregå demens), enligt bakgrundsinformation i studien.

Studien använde MRI-skanningar av hjärnorna hos 84 Parkinsons patienter - 61 med normala mentala förmågor, 12 med mild kognitiv försämring och 11 med demens samt 23 friska personer.

Skanningarna visade att patienterna med demens med Parkinson tycktes ha mer hjärnatrofi i hippocampala, tidsmässiga och parietala lobber i hjärnan. Personer med Parkinsons och demens tenderade också att ha minskad prefrontal cortexvolym jämfört med Parkinsons patienter utan demens.

Parkinsons patienter med mild kognitiv försämring hade ett mönster av hjärnatrofi som liknade dem med demens.

Studien, vilken bara hittade föreningar och kan inte bevisa orsak och effekt, publiceras i december-numret av tidningen Neurologiska arkivet .

Eftersom medvetenheten om Parkinsons länk till demens växer, insikter som kan bidra till ytterligare forskning och hjälp i vården av dessa patienter kommer att bli allt viktigare, Dr. Daniel Weintraub, University of Pennsylvania, Philadelphia och kollegor sa i studien. Senast uppdaterad: 2012-12-13

arrow