Det Ska Bli Intressant Att Du

ÄR jag i riskzonen för leversjukdom?

Vi respekterar din integritet.

Är människor med psoriasis mer mottagliga för leversjukdom?

Patienter med psoriasis är mer mottagliga för leversjukdomar om de använder orala behandlingar för psoriasis som har associerade levertoxiciteter. Metotrexat är speciellt ett oralt kemoterapeutiskt medel som ofta används för psoriasis. Metotrexat kan orsaka leverskador och noggrann övervakning av leverfunktionen är avgörande när patienterna är på medicinen.

Senast uppdaterad: 31.7.2006

arrow