Det Ska Bli Intressant Att Du

Vaccin och psoriasisymtom hos andningsvätskor

Vi respekterar din integritet.

Min man är i militären. Ända sedan han fick ett mjältbrandvaccin, har hans psoriasis försämrats. Kan vacciner förvärra sjukdomen?

Vacciner kan orsaka försämring av psoriasis, särskilt med levande dämpade vacciner hos patienter som får biologiska terapier. [Medicinsk redaktörens anteckning: mjältbrandvaccinet är inte ett levande vaccin. Biverkningar från mjältbrandvaccin som ges till militärpersonal är ett mycket kontroversiellt ämne, och det finns många webbplatser som behandlar denna fråga och dess potentiella relation till Gulf War Syndrome.]

Läs mer i det Everyday Health Psoriasis Center.

Senast uppdaterad: 9/25/2006

arrow